Hỗ trợ bạn hiện thực hóa

Khát vọng Đầu tư

Hoàn tất Đăng ký của bạn

Để bắt đầu giao dịch


01

Đăng ký tài khoản


02

Xác minh tài khoản


03

Bắt đầu giao dịch

01

Hướng dẫn Đăng ký

 • Nhấp vào

  Tạo Ví

 • Nhập

  số điện thoại

 • Nhập

  OTP

 • Nhập

  email, IC & số điện thoại giới thiệu của bạn (không bắt buộc)

 • Thiết lập

  mật khẩu tài khoản & mật khẩu giao dịch của bạn

02

Hướng dẫn Ký gửi Tiền

 • Đăng nhập vào

  tài khoản của bạn

 • Đến

  Trang Tài sản

 • Chọn

  loại tiền điện tử để ký quỹ

 • Nhấp vào

  Ký gửi

 • Quét mã QR

  hoặc sao chép và dán để lấy địa chỉ

03

Hướng dẫn Giao dịch

 • Đăng nhập vào

  tài khoản của bạn

 • Truy cập

  Fortune và nhấp vào AI Gain

 • Chọn

  tiền điện tử & Nhập số tiền USD

 • Chọn

  tiền điện tử

 • Nhập

  mật khẩu giao dịch và OTP của bạn

 • Truy cập

  Bản ghi AI Gain để xem lịch sử giao dịch của bạn

04

Tiền Thưởng Thêm

 • lợi nhuận hàng giờ

  = Đầu tư × tỉ lệ ROI

 • Sau 30 Ngày:!

  icon

  Phần thưởng bổ sung

  Phần trăm được quyết định bởi thời hạn

  0-30 Ngày 0%
  31-60 Ngày +1%
  61-100 Ngày +1.5%
  101-150 Ngày +2%
  151-220 Ngày +3%
  221-365 Ngày +5%

  lợi nhuận hàng giờ & tiền thưởng thêm = (Đầu tư × tỷ lệ ROI) + (Đầu tư × tỷ lệ ROI × Tỷ lệ phần trăm thưởng thêm)

05

Chương trình tăng cường

 • Xếp hạng!

  Xếp hạng Vốn (USD) Tăng cường/Ngày
  Người theo dõi <300 0
  Đồng 300 - 3000 0.1
  Bạc 3001 - 10000 0.3
  Vàng 10001 - 30000 0.5
  Bạch kim 30001 - 50000 0.7
  VIP >50000 1

  dựa trên vốn đầu tư

 • Thứ hạng càng cao,

  càng tăng cường tích lũy được nhiều

 • Kiểm tra

  số dư Khuếch đại & khuếch đại khoản đầu tư của bạn

06

Lợi nhuận Cộng đồng

 • Với điều kiện

  bạn là nhà đầu tư hạng Đồng trở lên

 • Thu được

  Lợi nhuận 100% hàng giờ và lợi nhuận tích lũy từ những người được mời

07

Kiểm tra lợi nhuận

 • Đăng nhập vào

  tài khoản của bạn

 • Đến Vận May

  nhấp vào Lợi Nhuận

 • kiểm tra

  lợi nhuận hàng giờ của cá nhân, cộng đồng & tích lũy

 • Bản ghi Lợi nhuận

  hiển thị lịch sử của 7 ngày qua

08

Xác minh KYC

 • Đăng nhập vào

  tài khoản của bạn

 • Nhấp vào

  xác minh danh tính tại trang tài khoản

 • Nhập

  tên theo IC/hộ chiếu

 • Tải lên

  Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của bạn

 • Tải lên

  Ảnh bạn đang cầm IC/hộ chiếu mặt trước

 • Kết quả

  sẽ được phản hồi trong vòng 2 ngày

09

Trao đổi & rút tiền

 • Đăng nhập vào

  tài khoản của bạn

 • Nhấp vào

  Trao đổi

 • Chọn

  tiền điện tử có sẵn

 • Nhập

  số tiền AIG

 • Nhập

  mật khẩu giao dịch & OTP

 • Nhấp vào

  chuyển tại trang tài sản

 • Chọn

  rút tiền nội bộ / bên ngoài

 • Nhập

  địa chỉ người nhận

 • Nhập

  số tiền

 • Nhập

  mật khẩu giao dịch & OTP

logo

AI Gain

Đưa đồng tiền điện tử của bạn vào HOẠT ĐỘNG

Bắt đầu đầu tư
Live Chat