GIÁ SO SÁNH


GIAO DỊCH


KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN

Tiền điện tử hàng đầu cung cấp bởi AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
Cao nhất
Thấp nhất

Đưa đồng tiền điện tử của bạn vào HOẠT ĐỘNG

Bắt đầu đầu tư
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USD BTC_USD CEX 9838.80000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 9812.30000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 9810.01500
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 9821.30000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 9801.01000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 9816.50000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.39%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.39%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USD ETH_USD CEX 252.24000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 251.67000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 251.66500
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 252.12000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 252.00000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 251.95000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 71.52500
LTC / USD LTC_USD CEX 71.36000
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 71.59000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 71.46000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 71.68500
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 9055.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 9080.50000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 9059.70000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 9043.80000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 9053.23368
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.41%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.41%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 232.45000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 230.98000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 232.28000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 232.24000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 232.61681
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.71%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.71%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 66.12000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 65.96000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 66.10031
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.24%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.24%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.02559
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.02569
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.02572
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.02572
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.02566
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.51%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.51%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00750
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00730
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00731
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00728
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00728
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00730
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00729
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00728
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

3.02%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

3.02%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 9795.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 9800.49788
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 9796.94665
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 9797.01000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.06%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.06%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 251.31000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 251.88691
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 251.37232
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 251.37000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 71.35000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 71.50069
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 71.66736
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 71.34000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2020-09-19 01:43:42am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.