GIÁ SO SÁNH


GIAO DỊCH


KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN

Tiền điện tử hàng đầu cung cấp bởi AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
Cao nhất
Thấp nhất

Đưa đồng tiền điện tử của bạn vào HOẠT ĐỘNG

Bắt đầu đầu tư
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USD BTC_USD CEX 38779.60000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 38836.80000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 38810.00000
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 38803.00000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 38841.92000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 38805.50000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.16%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.16%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USD ETH_USD CEX 2425.69000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 2426.49000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 2425.28000
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 2424.10000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 2425.37000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 2426.35000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.10%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.10%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 170.36000
LTC / USD LTC_USD CEX 170.11600
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 170.05000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 170.42000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 170.44000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.23%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 32326.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 32261.60000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 32376.32000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 32410.10000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 32331.61000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.46%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 2019.50000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 2009.95000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 2021.32000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 2023.17000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 1999.89000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

1.16%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

1.16%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 141.91000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 142.18000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 142.17000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.19%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.19%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.06247
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.06254
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.06254
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.06246
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.00000
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.06250
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.06249
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.06248
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.06250
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00438
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00000
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00439
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 0.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 38822.11184
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 38820.49594
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 38821.71000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 0.00000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 2425.43197
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 2426.82516
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 2426.34000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 0.00000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 170.57450
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 170.41471
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 170.40000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-06-17 10:38:14am

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.