GIÁ SO SÁNH


GIAO DỊCH


KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN

Tiền điện tử hàng đầu cung cấp bởi AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
Cao nhất
Thấp nhất

Đưa đồng tiền điện tử của bạn vào HOẠT ĐỘNG

Bắt đầu đầu tư
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USD BTC_USD CEX 43899.20000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 43734.70000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 44116.37000
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 43952.00000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 43794.31000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 43737.00000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.87%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.87%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USD ETH_USD CEX 3045.67000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 3041.80000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 3060.72000
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 3058.50000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 3044.81000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 3043.05000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.62%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.62%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 157.89000
LTC / USD LTC_USD CEX 158.14800
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 157.25000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 157.33000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 158.53000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.81%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.81%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 37533.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 37506.80000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 37412.40000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 37406.20000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 37697.39000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.78%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.78%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 2611.80000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 2606.69000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 2602.59000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 2600.94000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 2614.25000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.51%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.51%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 134.55000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 134.50000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 135.35000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.63%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

0.63%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.06945
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.06956
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.06953
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.06952
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.00000
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.06954
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.06950
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.06952
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.06953
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00361
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00360
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00000
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00359
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 0.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 43762.47538
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 43873.35599
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 43760.98000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 0.00000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 3043.61064
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 3049.13236
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 3042.80000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.
Tiền tệ Cặp Hối đoái Giá cuối cùng
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 0.00000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 157.74943
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 157.61414
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 157.10000
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
Thời gian cập nhật lần cuối: 2021-09-20 07:33:27pm

Bạn có thể kiếm được lên đến

inf%
* Bảng này hiển thị giá đặt mua theo thời gian thực và tỷ giá chào bán cho tất cả các cặp tiền điện tử được giao dịch tại AI Gain.