อัตราเปรียบเทียบ


ซื้อขาย


รับผลกำไร

สกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ โดย AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
สูงที่สุด
ต่ำที่สุด

ทำให้สกุลเงินดิจิตอลของคุณทำงานให้กับคุณ

เริ่มการลงทุน
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USD BTC_USD CEX 38779.60000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 38836.80000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 38810.00000
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 38803.00000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 38841.92000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 38805.50000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.16%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.16%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USD ETH_USD CEX 2425.69000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 2426.49000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 2425.28000
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 2424.10000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 2425.37000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 2426.35000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.10%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.10%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 170.36000
LTC / USD LTC_USD CEX 170.11600
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 170.05000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 170.42000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 170.44000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 32326.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 32261.60000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 32376.32000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 32410.10000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 32331.61000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 2019.50000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 2009.95000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 2021.32000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 2023.17000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 1999.89000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

1.16%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

1.16%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 141.91000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 142.18000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 142.17000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.19%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.19%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.06247
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.06254
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.06254
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.06246
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.00000
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.06250
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.06249
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.06248
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.06250
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00438
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00000
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00439
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00439
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 0.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 38822.11184
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 38820.49594
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 38821.71000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 0.00000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 2425.43197
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 2426.82516
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 2426.34000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 0.00000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 170.57450
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 170.41471
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 170.40000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-06-17 10:44:33am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain