อัตราเปรียบเทียบ


ซื้อขาย


รับผลกำไร

สกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ โดย AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
สูงที่สุด
ต่ำที่สุด

ทำให้สกุลเงินดิจิตอลของคุณทำงานให้กับคุณ

เริ่มการลงทุน
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USD BTC_USD CEX 43899.20000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 43734.70000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 44116.37000
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 43952.00000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 43794.31000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 43737.00000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.87%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.87%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USD ETH_USD CEX 3045.67000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 3041.80000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 3060.72000
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 3058.50000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 3044.81000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 3043.05000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.62%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.62%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 157.89000
LTC / USD LTC_USD CEX 158.14800
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 157.25000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 157.33000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 158.53000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.81%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.81%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 37533.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 37506.80000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 37412.40000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 37406.20000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 37697.39000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.78%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.78%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 2611.80000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 2606.69000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 2602.59000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 2600.94000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 2614.25000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.51%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.51%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 134.55000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 134.50000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 135.35000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.63%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.63%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.06945
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.06956
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.06953
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.06952
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.00000
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.06954
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.06950
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.06952
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.06953
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00361
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00360
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00000
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00359
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00359
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 0.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 43762.47538
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 43873.35599
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 43760.98000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 0.00000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 3043.61064
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 3049.13236
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 3042.80000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 0.00000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 157.74943
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 157.61414
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 157.10000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2021-09-20 07:39:47pm

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

inf%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain