อัตราเปรียบเทียบ


ซื้อขาย


รับผลกำไร

สกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ โดย AI Gain

BTC / USD ETH / USD LTC / USD BTC / EUR ETH / EUR LTC / EUR ETH / BTC LTC / BTC BTC / USDT ETH / USDT LTC / USDT
สูงที่สุด
ต่ำที่สุด

ทำให้สกุลเงินดิจิตอลของคุณทำงานให้กับคุณ

เริ่มการลงทุน
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USD BTC_USD CEX 9838.80000
BTC / USD BTC_USD KRAKEN 9812.30000
BTC / USD BTC_USD COINBASE 9810.01500
BTC / USD BTC_USD BITFINEX 9821.30000
BTC / USD BTC_USD BITSTAMP 9801.01000
BTC / USD BTC_USD BITMEX 9816.50000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.39%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.39%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USD ETH_USD CEX 252.24000
ETH / USD ETH_USD KRAKEN 251.67000
ETH / USD ETH_USD COINBASE 251.66500
ETH / USD ETH_USD BITFINEX 252.12000
ETH / USD ETH_USD BITSTAMP 252.00000
ETH / USD ETH_USD BITMEX 251.95000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USD LTC_USD BITFINEX 71.52500
LTC / USD LTC_USD CEX 71.36000
LTC / USD LTC_USD BITSTAMP 71.59000
LTC / USD LTC_USD KRAKEN 71.46000
LTC / USD LTC_USD COINBASE 71.68500
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / EUR BTC_EUR BITFINEX 9055.00000
BTC / EUR BTC_EUR CEX 9080.50000
BTC / EUR BTC_EUR BITSTAMP 9059.70000
BTC / EUR BTC_EUR KRAKEN 9043.80000
BTC / EUR BTC_EUR COINBASE 9053.23368
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.41%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.41%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / EUR ETH_EUR BITFINEX 232.45000
ETH / EUR ETH_EUR CEX 230.98000
ETH / EUR ETH_EUR BITSTAMP 232.28000
ETH / EUR ETH_EUR KRAKEN 232.24000
ETH / EUR ETH_EUR COINBASE 232.61681
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.71%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.71%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / EUR LTC_EUR BITSTAMP 66.12000
LTC / EUR LTC_EUR KRAKEN 65.96000
LTC / EUR LTC_EUR COINBASE 66.10031
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.24%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.24%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / BTC ETH_BTC CEX 0.02559
ETH / BTC ETH_BTC KRAKEN 0.02569
ETH / BTC ETH_BTC BITSTAMP 0.02572
ETH / BTC ETH_BTC BITFINEX 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC HUOBI 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC HITBTC 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC BITTREX 0.02572
ETH / BTC ETH_BTC POLONIEX 0.02566
ETH / BTC ETH_BTC BINANCE 0.02566
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.51%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.51%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / BTC LTC_BTC CEX 0.00750
LTC / BTC LTC_BTC KRAKEN 0.00730
LTC / BTC LTC_BTC BITSTAMP 0.00731
LTC / BTC LTC_BTC BITFINEX 0.00728
LTC / BTC LTC_BTC HUOBI 0.00728
LTC / BTC LTC_BTC BITTREX 0.00730
LTC / BTC LTC_BTC POLONIEX 0.00729
LTC / BTC LTC_BTC BINANCE 0.00728
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

3.02%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

3.02%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
BTC / USDT BTC_USDT HUOBI 9795.00000
BTC / USDT BTC_USDT BITTREX 9800.49788
BTC / USDT BTC_USDT POLONIEX 9796.94665
BTC / USDT BTC_USDT BINANCE 9797.01000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.06%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.06%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
ETH / USDT ETH_USDT HUOBI 251.31000
ETH / USDT ETH_USDT BITTREX 251.88691
ETH / USDT ETH_USDT POLONIEX 251.37232
ETH / USDT ETH_USDT BINANCE 251.37000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.23%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain
สกุลเงิน คู่สกุลเงิน แลกเปลี่ยน ราคาสุดท้าย
LTC / USDT LTC_USDT HUOBI 71.35000
LTC / USDT LTC_USDT BITTREX 71.50069
LTC / USDT LTC_USDT POLONIEX 71.66736
LTC / USDT LTC_USDT BINANCE 71.34000
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
เวลาอัพเดทล่าสุด: 2020-09-19 01:46:34am

คุณสามารถรับรายได้สูงถึง

0.46%
*ตารางนี้แสดงราคาเสนอซื้อ และเสนอขายคู่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ที่มีการซื้อขายกันที่ AI Gain